Binnengekomen zienswijzen

12 september '23

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid van Drukkerijkwartier heeft van 22 juni 2023 tot en met 2 augustus 2023 ter inzage gelegen bij de Gemeente Eindhoven.

Gedurende deze periode was er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Inmiddels is deze termijn verstreken. Er zijn enkele zienswijzen ingediend. De gemeente gaat de komende periode reageren op deze zienswijzen en vervolgens wordt het bestemmingsplan (inclusief de zienswijzennota) aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd. Zodra hier meer informatie over is, houden we je daar uiteraard van de hoogte.

  Nieuwsoverzicht
  Terugkoppeling inloopavond juli 2023