Informatieavond sanering en nieuwbouw

19 juli '18

Donderdagavond 5 juli jl. organiseerde BPD een buurtbijeenkomst voor de bewoners aan de Cederlaan, de Kreugelstraat en de Schootsestraat. Tijdens deze bijeenkomst voor de buurt werd door Philips een update gegeven over de saneringswerkzaamheden en hebben BPD en de architect de voortgang van het ontwerp voor de nieuwbouw toegelicht. Er waren ook diverse projectbetrokkenen vanuit de gemeente Eindhoven aanwezig.

Terugkoppeling online enquête

In april jl. is een online enquête uitgezet over het Samenspraaktraject van dit nieuwbouwproject. Tijdens de informatieavond heeft Neeltje van Loon (NEELCommunicatie) een terugkoppeling gegeven op de uitkomsten van deze enquête. Wil je de uitkomsten nog eens teruglezen? Dat kan via het nieuwsbericht 'Verslag online enquête'.

Welkomstwoord en het doel van de avond

De aftrap van de avond is gegeven door ontwikkelingsmanager Timon van der Horst van BPD. Tijdens het welkomstwoord is door Timon duidelijk gemaakt dat we nog steeds in gesprek zijn met de gemeente en de buurtbewoners. Dit betekent dat het ontwerp alles behalve definitief is. Het doel van de informatieavond was dan ook vooral om het ontwerp samen met de buurtbewoners te bespreken en reacties op de getoonde beelden te krijgen.

Toelichting bodemsanering

Na de terugkoppeling op de enquête heeft Jim Pustjens van Signify (voorheen Philips Lighting) een update gegeven over de bodemsanering.

Vanaf week 27 is het bedrijf Kruger gestart op locatie met het aanvoeren van materialen. Het boren van buizen t.b.v. de thermische sanering zal plaatsvinden in week 28 t/m 30. Dit zal het nodige geluid produceren. Indien te veel geluidsoverlast door buurtbewoners wordt veroorzaakt, zal Signify maatregelen treffen.

In september 2018 wordt door Signify een nieuwe bewonersavond georganiseerd met een toelichting op de sanering.

Toelichting ontwerp nieuwbouwplan

Architect Karin Vissers van Vissers & Roelands Architecten heeft een uitgebreide toelichting gegeven op de huidige stand van zaken van het nieuwbouwplan.

Tijdens de informatieavond hadden we rekening gehouden met een aantal, voor ons, nieuwe buurtbewoners. Om deze reden heeft de architect in haar presentatie eerst een gedeelte van de wijkanalyse herhaald. Daarna is teruggeblikt op de vorige buurtbijeenkomsten waarbij de participatiewensen naar voren zijn gekomen en deze ook door de buurtbewoners kenbaar zijn gemaakt.

Vervolgens heeft de architect de indeling en bouwhoogtes van het huidige ontwerp laten zien en zijn referentiebeelden getoond van de mogelijke architectuurstijl.

Om de tafel met BPD en de architect

Na de presentatie zijn BPD en Karin Vissers met twee architect-collega's aan tafel het gesprek aangegaan met de buurtbewoners. Hierdoor hebben we goed inzichtelijk wat de meningen zijn t.a.v. het huidige voorstel en ontwerp.

Planindeling en impressies

Omdat het ontwerp nog niet definitief is kunnen we helaas geen beelden laten zien. We willen eerst dat de gesprekken met de gemeente Eindhoven en de buurtbewoners in een verder stadium zijn voordat we beelden naar buiten communiceren.

Planning nieuwe buurtbijeenkomst

Op het moment dat de gesprekken met de gemeente en de buurt verder zijn gevorderd en we stappen hebben kunnen maken in het ontwerp, wordt een nieuwe buurtbijeenkomst georganiseerd. Tegen die tijd gaan we weer een nieuwe uitnodiging verspreiden in de buurt.

Op de hoogte blijven? Meld je aan via de homepagina
Vragen? Neem contact met ons op