Stand van zaken ontwikkeling Cederlaan

30 juli '21

Begin juni is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden van de Cederlaan in Eindhoven. Inmiddels hebben er verschillende 1-op-1 gesprekken plaatsgevonden en geven we je graag een update. 

Volgende gesprekken in augustus

Tijdens de informatieavond zijn de omwonenden bijgepraat over de herontwikkeling van het braakliggende terrein aan de Cederlaan in Eindhoven. Ook was er de ruimte om vragen te stellen en voor omwonenden die daar nadien behoefte aan hadden, was er de mogelijkheid voor een 1-op-1 gesprek met BPD. In juli heeft een deel van deze gesprekken plaatsgevonden en de laatste gesprekken staan gepland voor augustus.

image alt

Hoe nu verder?

Na de bouwvak zullen de bevindingen uit voormelde gesprekken worden gewogen en meegenomen in de uitwerking van het stedenbouwkundig plan alsmede het voorlopig ontwerp van de woningen. Waar nodig zullen onderwerpen als aanvulling op de eerder gepubliceerde vragen en antwoorden aan deze website worden toegevoegd. Daarnaast volgt een geactualiseerde planning van het vervolgtraject. 

Bodem/sanering

Gedurende de informatiebijeenkomst werd er onder andere gevraagd naar de status van de sanering en de mogelijkheid om een eindrapport van de sanering te ontvangen. Zoals reeds eerder gecommuniceerd wordt deze sanering uitgevoerd door Signify (voorheen Philips) en heeft BPD hier geen verantwoordelijkheid in. Na overleg met de gemeente Eindhoven kunnen wij u echter wel verwijzen naar onderstaande website om de meest actuele stukken en informatie op te vragen:

Bodeminformatie van percelen in Eindhoven is op te vragen via: Eindhoven-bodeminformatie Vanuit hier kan van een bepaald perceel (en directe omgeving) een rapportage met beschikbare bodeminformatie (pdf) gedownload worden. In dit pdf-rapport zijn de uitgevoerde bodemonderzoeken op het betreffende perceel en de directe omgeving opgenomen. De rapporten vermeld onder code “0.610” hebben betrekking op de bodemverontreiniging Cederlaan 2. Wil je van deze locatie graag rapporten ontvangen? Stuurt u dan een e-mail onder vermelding van de door jou gewenste rapporten aan: [email protected]. De rapporten krijg je dan z.s.m. per e-mail toegezonden.

image alt

Fijne zomervakantie

Maar eerst vakantie! Of je nu thuis blijft, gaat kamperen, een strandvakantie of stedentrip gaat maken, geniet van die welverdiende vrije dagen. Kom uitgerust weer terug en dan verwachten wij je daarna meer te kunnen vertellen over de planning. Wij zijn op de gebruikelijke dagen en tijden gewoon te bereiken via mail, chat en telefoon. 

  Meer nieuws
  Contact