Update stand van zaken Cederlaan

23 december '20

De gesprekken met de gemeente verlopen voortvarend en de saneringswerkzaamheden zijn tot nu toe grotendeels conform de planning uitgevoerd. Lees hieronder meer over de huidige stand van zaken.

Update voorlopig stedenbouwkundig plan

We hadden gehoopt het concept stedenbouwkundig plan voor het einde van 2020 met jullie te delen, helaas moeten we nog even geduld hebben. De gesprekken tussen de gemeente Eindhoven en BPD over het voorlopig stedenbouwkundig plan verlopen voortvarend en we verwachten medio februari inhoudelijke informatie met jullie te kunnen delen.

Online bijeenkomst buurtbewoners

Eind 2017 zijn er 2 samenspraakavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn de buurtbewoners betrokken bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk. De uitkomsten van de samenspraakavonden zijn in het concept stedenbouwkundig plan gewogen en meegenomen. Begin 2021 organiseren wij een bijeenkomst om de uitkomsten hiervan te delen en te laten zien op welke wijze de uitkomsten van de samenspraakavonden zijn meegenomen in het stedenbouwkundige plan. Er volgt later meer informatie over de vorm waarin deze bijeenkomst plaatsvindt.

De saneringswerkzaamheden

De saneringswerkzaamheden zijn tot nu toe grotendeels conform plan uitgevoerd. Het saneringsbedrijf, Signify, is in 2017 begonnen met de ontgraving van de bouwlocatie en vervolgens gestart met de thermische sanering van de bodem. De laatste saneringswerkzaamheden bestaan uit het graven in de bovenste laag van de grond waarbij schone grond hergebruikt wordt op locatie en de grond die nog niet aan de normen voldoet afgevoerd wordt. Naar verwachting starten deze laatste werkzaamheden begin 2021.

  Contact
  Nieuwsoverzicht