Vervolgtraject samenspraak

11 mei '21

Eind 2017 en begin 2018 gingen we met buurtbewoners in gesprek over het project aan de Cederlaan 2, waar BPD een nieuwe woonwijk wil realiseren. Onder de noemer Maak ’t Mee gaven bewoners van de Cederlaan, Schootsestraat en Kreugelstraat volop inbreng. Sindsdien werd het twee jaar wat stiller in dit samenspraaktraject. Maar nu pakken we de draad weer op!

Conceptplan bijgesteld

Voor de buitenwereld leek het misschien even wat stil, maar BPD was druk bezig met het bijstellen van het voorlopig stedenbouwkundig plan. De geleverde inbreng vanuit het samenspraaktraject is zorgvuldig verwerkt en ook is het plan aangepast aan de gemeentelijke kaders van de gemeente Eindhoven.

Digitale informatieavond

Medio juni 2021 hervatten we het samenspraaktraject. Als eerste ontvangen de omwonenden van de Cederlaan een uitnodigingsbrief voor een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden zij uitgebreid geïnformeerd over het bijgestelde plan. Onderwerpen die aan bod komen: Hoe is de geleverde inbreng vanuit de buurt verwerkt? Hoe zien het plan er nu uit? En hoe verloopt het vervolgtraject? Na afloop kunnen de aanwezigen vragen stellen over de presentatie.

Vervolg

De informatiebijeenkomst is het startpunt van een hervat traject ‘Samenspraak Cederlaan’. In de weken erna krijgen omwonenden en andere direct belanghebbenden de mogelijkheid om een-op-een het gesprek met de ontwikkelaar BPD aan te gaan, indien daar behoefte aan is. In een later stadium worden andere geïnteresseerden, zoals de mogelijk toekomstige bewoners, uitgenodigd om ook hun inbreng te geven.

Woon je aan de Cederlaan, Schootsestraat of de Kreugelstraat? Dan kun je in mei 2021 een uitnodigingsbrief voor de informatieavond in je brievenbus verwachten!

  Contact
  Nieuwsoverzicht