Wijzigingen in het stedenbouwkundig plan

Naar aanleiding van verschillende gesprekken en bijeenkomsten zijn diverse aandachtspunten meegenomen en deze zijn beoordeeld. Een groot aantal wensen kon worden verwerkt en het stedenbouwkundig plan is aangepast. Hieronder gaan wij in op de wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Wijzigingen stedenbouwkundig plan

Zuidoostelijk gebouw

Er is een wijziging doorgevoerd in het Zuidoostelijk gebouw aan het front Cederlaan. Dit gebouw is qua vorm en situering aangepast, zodat er een “binnentuin” ontstaat ter plaatse van de erfgrens. De gevel is daarnaast op een grotere afstand komen te staan ten opzichte van de bestaande woningen aan de Schootsestraat.

2021

Cederlaan 2021

2022

Cederlaan 2022

Appartementengebouw Noordwesthoek

Aan het appartementengebouw op de Noordwesthoek is een wijziging doorgevoerd in het aantal woonlagen. Dit gebouw is teruggebracht van 4 woonlagen met kap naar 3 woonlagen met kap.

2021

Cederlaan 2021

2022

Cederlaan 2022

Woningen teruggebracht naar 2 woonlagen

Diverse grondgebonden woningen zijn teruggebracht naar 2 woonlagen. Deze wijziging is doorgevoerd bij de woningen aan de Kreugelstraat.

2021

Cederlaan 2021

2022

Cederlaan 2022

Achterpaden

Een wens die naar voren is gekomen tijdens de 1-op-1 gesprekken, is het doortrekken van de achterpaden ter plaatse van de grondgebonden woningen. Deze wijziging biedt de bestaande woningen aan de Kreugelstraat en Schootsestraat de mogelijkheid om een ontsluiting aan de achterzijde te realiseren. Ten behoeve van de veiligheid dienen hiervoor echter wel maatregelen te worden getroffen.

Kreugelstraat

Cederlaan 2022

Schootsestraat

Cederlaan 2022
  Planning
  Nieuwsoverzicht