Bestemmingsplan Drukkerijkwartier vastgesteld

25 januari '24

In het nieuwsbericht van september jl. gaven wij aan dat er zienswijzen zijn ingediend over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid van het Drukkerijkwartier. De gemeente heeft op deze zienswijzen gereageerd in een zogenoemde ‘nota van zienswijzen’. Vervolgens is het bestemmingsplan (samen met de nota van zienswijzen) aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd. Inmiddels hebben we het positieve bericht ontvangen dat de Raad eind december het bestemmingsplan vastgesteld heeft. Wanneer er geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingsplan medio februari onherroepelijk en kunnen we verder met de ontwikkeling van het plangebied! Zodra hier meer over bekend is, delen we dit uiteraard via de website.

Zienswijzen

Voor een volledig overzicht van de ingediende zienswijzen en het gemeentelijke standpunt over deze zienswijzen, verwijzen we je middels onderstaande button graag naar de gemeentelijke website. Een aantal aspecten uit de zienswijzen lichten wij hieronder uit om daar onze visie op te geven. Ook verduidelijken we de vervolgstappen van die aspecten die nog gezet gaan worden. Deze communicatie vinden wij belangrijk en in lijn met de eerdere informatieavonden, 1-op-1 gesprekken en andere overleggen die met de direct omwonenden zijn gevoerd.

Ingediende zienswijzen en gemeentelijke standpunt
  Nieuwsoverzicht
  Binnengekomen zienswijzen