Nieuwe update voortgang nieuwbouwplan

8 april '19

Eerder hebben we aangegeven dat we in het eerste kwartaal van 2019 overeenstemming wilden bereiken met de gemeente over het aangepaste ontwerp. Helaas is dit nog niet gelukt.

In oktober 2017 hebben we een samenspraakbijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden van de Cederlaan voor een eerste kennismaking. In de samenspraakbijeenkomst daaropvolgend hebben we ons laten adviseren door de omwonenden en in juli 2018 is een tussentijds ontwerp gepresenteerd.

Op dit moment hebben we nog geen overeenstemming met de gemeente over het nieuwe ontwerp en we zijn hierover nog in gesprek. Zodra een aantal belangrijke stappen zijn gemaakt t.a.v. het ontwerp, komen we hier bij de omwonenden op terug.

  Meer over de sanering
  Bekijk de planning