Stand van zaken sanering

13 november '18

Op 1 november jl. heeft Signify (voorheen Philips) als opdrachtgever voor de sanering van het plangebied een informatieavond georganiseerd voor buurtbewoners. Tijdens de informatieavond heeft het saneringsbedrijf Krüger de stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de sanering waarbij de planning, de saneringsmethode, eventuele voorzorgsmaatregelen en projectvoorbeelden zijn getoond en toegelicht.

Planning

Op dit moment wordt de saneringsconstructie opgebouwd en in december wordt daadwerkelijk gestart met het (thermisch) schoonmaken van de grond. Het schoonmaken van de grond (de thermische sanering) duurt ongeveer tot mei 2019. Daarna wordt de saneringsconstructie weer afgebouwd en zijn deze werkzaamheden voltooid. Tijdens én na de saneringswerkzaamheden worden nieuwe bodemonderzoeken uitgevoerd om te kijken of de grond schoon genoeg is om op te kunnen bouwen.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten?

Mogelijke overlast als gevolg van de saneringswerkzaamheden zijn voornamelijk geluidsoverlast en een onaangename geur. Het saneringsbedrijf Krüger zal voorzorgsmaatregelen treffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ervaar je toch te veel overlast van de werkzaamheden of heb je nog vragen of opmerkingen?

Projectleider de heer Assink van het bedrijf NTP Milieu Enschede is het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en eventuele klachten. Je kunt de heer Assink bereiken via:
Telefoonnummer: +31 6 10 91 83 85
E-mail: [email protected]

  Meld je aan via deze website
  Stand van zaken ontwerp nieuwbouw