Stand van zaken Drukkerijkwartier

15 juni '23

Het is langere tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van Drukkerijkwartier in Eindhoven maar er is in deze periode wel veel gebeurd. Om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan zijn de afgelopen periode aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan flora en fauna, bodem- en stikstofonderzoek. De input uit deze onderzoeken is verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Bekijk via onderstaande button de wijzigingen in stedenbouwkundig plan.

Wijzigingen stedenbouwkundig plan

Ontwerpbestemmingsplan

Vanaf donderdag 22 juni 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Het is vanaf dat moment tot en met 2 augustus 2023 voor iedereen in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente Eindhoven.

Gedurende deze 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling. De gemeenteraad zal deze vervolgens beantwoorden via een nota van zienswijzen.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbesluit ter inzage. Tijdens de genoemde termijn - van donderdag 22 juni tot en met woensdag 2 augustus 2023 - kan een belanghebbende een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders op het voorgenomen besluit tot vaststellen van de hogere grenswaarden. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling.

Ontwerpbesluit inzien
image alt

Inloopavond

Op maandag 10 juli aanstaande organiseren wij een inloopavond. Tijdens deze avond willen wij het plan voor Drukkerijkwartier aan de Cederlaan, de bestemmingsplanprocedure en de procedure tot het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het geluid toelichten. Ook is er dan de mogelijkheid om vragen te stellen. Binnenkort delen we verdere details van deze avond, zoals locatie en tijd. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina. Omwonenden worden ook per post op de hoogte gebracht.

Planning

De voorlopige planning is naar aanleiding van bovenstaande geactualiseerd.

  • 22 juni - 2 augustus 2023: ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage;
  • September 2023: voorlopig ontwerp woningen;
  • Kwartaal 4 2023: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad;
  • December 2023 - februari 2024: participatie openbare ruimte;
  • Kwartaal 1 2024: bestemmingsplan onherroepelijk (indien geen beroep wordt ingediend);
  • Kwartaal 2 2024: definitieve ontwerpen woningen en openbaar gebied gereed; 
  • Zomer 2024: naar verwachting eerste woningen in verkoop;
  • Najaar 2024: start realisatie;
  • Eind 2026: opleveren eerste woningen.
  Home
  Nieuwsoverzicht