Update ontwerp nieuwbouwplan

13 november '18

Aan de omwonenden van de nieuwe buurt aan de Cederlaan is op donderdag 5 juli jl. het eerste ontwerp van het nieuwbouwplan gepresenteerd. De reacties van de omwonenden op het gepresenteerde ontwerp gebruiken we als input om het ontwerp een stap verder te brengen.

Het gepresenteerde ontwerp

Bewoners van de Cederlaan, de Kreugelstraat en de Schootstestraat waren uitgenodigd voor een informatieavond waar de architect de stand van zaken heeft gepresenteerd met betrekking tot het ontwerpproces. Ook is op deze avond door Signify een update gegeven over de sanering, en hebben we de uitkomsten van de online enquête kort toegelicht. 

Voorafgaand aan de presentatie van de architect over het ontwerpproces, hebben we aangegeven dat de plannen niet definitief zijn. De architect heeft tijdens de presentatie de verkaveling, het parkeren, de verkeersontsluiting, de bouwhoogtes en de referentiebeelden voor een mogelijke architectuur laten zien.

Na afloop van de presentatie is door een gedeelte van de buurtbewoners positief gereageerd. Een aantal buurtbewoners heeft kritisch gereageerd op het ontwerp. De geuite zorgen en reacties van de buurtbewoners worden mede als input gebruikt voor het ontwerpproces.

Hoe nu verder?

In het eerste kwartaal van 2019 willen wij met de gemeente Eindhoven overeenstemming bereiken over het aangepaste ontwerp. Nadat we overeenstemming hebben met de gemeente over het aangepaste ontwerp, worden de buurtbewoners opnieuw uitgenodigd voor een informatieavond en zal het aangepaste ontwerp worden gepresenteerd.

  Bekijk het laatste nieuws
  Stand van zaken sanering